Kontrola dostępu

Zaawansowane systemy kontroli dostępu do naszych urządzeń pozwalają na efektywne zarządzanie dystrybucją środków ochrony osobistej.

Kontrola dostępu

 

 

Maseczki

Dystrybucja maseczek ochronnych

Higiena

Dystrybucja środków czystości

Ochrona

Dystrubucja osobistych środków ochrony

TARCZA

COVID-19 z nami to nie problem.