Wydawanie towaru

Dzięki łatwemu dostępowi do wydanych środków ochrony osobistej lub innych artykułów BHP, zminimalizowano do minimum kontakt z urządzeniem. Pojemnik na wydany towar w prosty i szybki sposób może być zdezynfekowany, co podnosi stopień bezpieczeństwa użytkowania behapomatu.

Wydawanie środków BHP

Maseczki

Dystrybucja maseczek ochronnych

Higiena

Dystrybucja środków czystości

Ochrona

Dystrubucja osobistych środków ochrony

TARCZA

COVID-19 z nami to nie problem.